Maart 2023: Groenpootruiter, Dodaars, Hazenpootje, Bont zandoogje, Fuut voert jong, Steenrode heidelibel, Paardenbijter, Tafeleend, Pijlstaart, Krakeend, Slobeend, Buizerd, Zeearend, Goudhaan, Dodaars, Brandganzen, Bergeend, Appelvink, Middelste bonte specht, Rode eekhoorn, Boommarterdrol, Merel, Gaai met pad

April 2023: Boomklever, Gewone pad, Boomkruiper, Taigaboomkruiper, Roodborst, Zwarte specht, Ree, Brandgans, Winterkoning

Mei 2023: Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, 

Juni 2023: Groenling, Fazant, Zilvermeeuw, Drieteenstrandloper, Bontbekplevier, Zwarte kraai, Zeekoet, Rotgans, Scholekster, Oeverloper, Kwallen, Tjiftjaf, Nijlganzen, Kleine vuurvlinder, Groentje, Komkommerspin, Tuinhommel, Gewone rietorchis, Gevlekte orchis, Brede orchis, Houtduif

Juli 2023: Graspieper, Brandgans, Bergeend, Krakeend, Kleine mantelmeeuw, Brandgans, Zilverplevier, Aardrupsendoder, Zilvermeeuw, Steenloper, Drieteenstrandloper, Rosse grutto, Kneu, Grasmus, Merel, Azuurwaterjuffer, Ruitjesbovist, Lantaarntje, Wulp, Tapuit

Augustus 2023: Blauwe reiger, Kleine mantelmeeuw, Eider, Kruipwilg, Toch maar mapje Vlieland gemaakt (klaar)

September 2023: Spanje dag 1, dag 2

Oktober 2023: dag 3, dag 4

November 2023: dag 5

Februari 2024: dag 6