Maart 2022: Boomklever, Boomkruiper, Roek, Vuurgoudhaan, Middelste bonte specht, paddenstoelen, planten, IJsvogel, Nijlgans, Halsbandparkiet, Roodborst, Waterhoen, Nijlgans, Staartmees, Sperwer, Roodborst, Wilde eend, Gehakkelde aurelia, Boomkruiper, Grote bonte specht, Koolmees, Ekster, Pimpelmees

April 2022: Haas, Purperreiger, Kokardezaagbek, Tureluur, Fazant, Kievit, Grutto, Zuidelijke luzernevlinder, Kleine parelmoervlinder, Scheefbloemwitje, Klein geaderd witje, Gaai, Grauwe vliegenvanger, Icarusblauwtje, Grote gele kwikstaart, Roodborst (juv), Vink, Eekhoorn, Landschildpad, Rotsklever, Vink, Glanskop, Zwartkop

Mei 2022: Hooibeestje, Sint-jacobsvlinder, Bont zandoogje, Kleine vuurvlinder, Bastaardzandloopkever, Boompieper, Roodborsttapuit, Middelste bonte specht, Boompieper, Zandhagedis, Damhert, Vos, Fitis, Rietzanger, Klein geaderd witje

Juni 2022: Snor, Rietgors, Fitis, Scholekster, Grauwe gans, Wilde eend, Aalscholver, Waterhoen, Fazant, Rietzanger, Gekraagde roodstaart, Witte kwikstaart, Nachtegaal, Ringslang, Roodkopvuurkever, Zwartkopvuurkever, Zeearend, Gewone oeverlibel

Juli 2022: Distelvlinder, Tjiftjaf, Visdief, Kokmeeuw, Fluweelzweefvlieg, IJsvogel, Konikpaard, Tjiftjaf, Putter, Knobbelzwaan, Edelhert, Krakeend, Boomklever, Wilde zwaan, Fuut

Augustus 2022: Grote bonte specht, Roodborst, Veenpluis, Tafeleend, Rietgors, Tapuit, Putter, Bloedrode heidelibel, Rietorchis, Rietzanger, Citroenvlinder, rups Sint-Jacobsvlinder, Bloedrode heidelibel, Sint-jansvlinder, Witte kwikstaart, Atalanta, Pimpelmees, Zandhagedis

September 2022: Bruin zandoogje, Gekraagde roodstaart, Winterkoning, Rietgors, Klein koolwitje, Kleine vos, boerenzwaluw

Oktober 2022: Konikpaard, Zanglijster, Goudhaan, Damhert, Europese hoornaar, Watersnuffel, Sint-jacobsvlinder, Icarusblauwtje, Grote beer, Vos, Bruine kikker, Argusvlinder, Slobeend, Tafeleend, Damhert, Glanskop, Goudhaan, Groene kikker, Vuurjuffer, Blauwzwarte schallebijter, Azuurwaterjuffer, Watersnuffel, Bont zandoogje, Zanglijster, Roodborst met insectjes, Heideringelrups, paddenstoelen Veluwezoom

November 2022: paddenstoelen Veluwezoom

December 2022: paddenstoelen Veluwezoom, Meriansborstel, Europese hoornaar, Satijnstipspanner, Grote zilverreiger, Dodaars, Schotse Hooglander, Aalscholver 

Januari 2023: Braamsluiper, Damhert, Bruinrode heidelibel, Roodborsttapuit, Hazenpootje, Distelvlinder, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Knikkergal, Torenvalk, Ooievaar, Oranje luzernevlinder, Gewone oeverlibel, Grauwe vliegenvanger, Lantaarntje, Grote groene sabelsprinkhaan, Dagpauwoog, Bergeend, Kluut, Rietgors, Distelvlinder, Atalanta, Brilduiker ♀, vissende IJsvogel

Februari 2023: Vuurgoudhaan, Torenvalk, Pimpelmees, Brilduiker ♂, Kuifeend