Juli 2023: Graspieper, Brandgans, Bergeend, Krakeend, Kleine mantelmeeuw, Brandgans, Zilverplevier, Aardrupsendoder, Zilvermeeuw, Steenloper, Drieteenstrandloper, Rosse grutto, Kneu, Grasmus, Merel, Azuurwaterjuffer, Ruitjesbovist, Lantaarntje, Wulp, Tapuit

Augustus 2023: Blauwe reiger, Kleine mantelmeeuw, Eider, Kruipwilg, Toch maar mapje Vlieland gemaakt (klaar)

September 2023: Noord Spanje: dag 1, dag 2

Oktober 2023: dag 3, dag 4

November 2023: dag 5

Februari 2024: dag 6

Maart 2024: dag 7

April 2024: dag 8 (Noord Spanje klaar), Polder Arkemheen: Rietgors, Knobbelzwaan, Kneu, Cetti's Zanger, Kleine Karekiet, Wilde Eend, Boerenzwaluw, Groene kikker, Grutto, Tureluur, Meerkoet, Veldleeuwerik, Haas, Kievit, Spreeuw, Blauwborst, Icarusblauwtje, Fuut

Mei 2024: De Groenzoom: Rosse Stekelstaart, Rietzanger, Steltkluut, Fazant, Blauwborst, vechtende Futen, Krakeend, Rietgors, Oranje maanmug, Kluut, Tureluur, Grote Canadese Gans met jongen, Kleine Zilverreiger, Knobbelzwaan, Bergeend, Cetti's Zanger, Tafeleend, Kievit met jongen, IJsvogel

Juni 2024: Terschelling: dag 1, dag 2