Oktober 2022: Konikpaard, Zanglijster, Goudhaan, Damhert, Europese hoornaar, Watersnuffel, Sint-jacobsvlinder, Icarusblauwtje, Grote beer, Vos, Bruine kikker, Argusvlinder, Slobeend, Tafeleend, Damhert, Glanskop, Goudhaan, Groene kikker, Vuurjuffer, Blauwzwarte schallebijter, Azuurwaterjuffer, Watersnuffel, Bont zandoogje, Zanglijster, Roodborst met insectjes, Heideringelrups, paddenstoelen Veluwezoom

November 2022: paddenstoelen Veluwezoom

December 2022: paddenstoelen Veluwezoom, Meriansborstel, Europese hoornaar, Satijnstipspanner, Grote zilverreiger, Dodaars, Schotse Hooglander, Aalscholver 

Januari 2023: Braamsluiper, Damhert, Bruinrode heidelibel, Roodborsttapuit, Hazenpootje, Distelvlinder, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Knikkergal, Torenvalk, Ooievaar, Oranje luzernevlinder, Gewone oeverlibel, Grauwe vliegenvanger, Lantaarntje, Grote groene sabelsprinkhaan, Dagpauwoog, Bergeend, Kluut, Rietgors, Distelvlinder, Atalanta, Brilduiker ♀, vissende IJsvogel

Februari 2023: Vuurgoudhaan, Torenvalk, Pimpelmees, Brilduiker ♂, Kuifeend, Nonnetje, Grote Zilverreiger, Grote zaagbek, Damhert, Vuurgoudhaan, Blauwe reiger, Hooibeestje, Gele kwikstaart, Spreeuw, Kokmeeuw, Visdief, Bloedrode heidelibel, Lepelaar, Landkaartje, Atalanta, Boerenzwaluw met jongen

Maart 2023: Groenpootruiter, Dodaars, Hazenpootje, Bont zandoogje, Fuut voert jong, Steenrode heidelibel, Paardenbijter, Tafeleend, Pijlstaart, Krakeend, Slobeend, Buizerd, Zeearend, Goudhaan, Dodaars, Brandganzen, Bergeend, Appelvink, Middelste bonte specht, Rode eekhoorn, Boommarterdrol, Merel, Gaai met pad

April 2023: Boomklever, Gewone pad, Boomkruiper, Taigaboomkruiper, Roodborst, Zwarte specht, Ree, Brandgans, Winterkoning

Mei 2023: Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, 

Juni 2023: Groenling, Fazant, Zilvermeeuw, Drieteenstrandloper, Bontbekplevier, Zwarte kraai, Zeekoet, Rotgans, Scholekster, Oeverloper, Kwallen, Tjiftjaf, Nijlganzen, Kleine vuurvlinder, Groentje, Komkommerspin, Tuinhommel, Gewone rietorchis, Gevlekte orchis, Brede orchis, Houtduif

Juli 2023: Graspieper, Brandgans, Bergeend, Krakeend, Kleine mantelmeeuw, Brandgans, Zilverplevier, Aardrupsendoder, Zilvermeeuw, Steenloper, Drieteenstrandloper, Rosse grutto, Kneu, Grasmus, Merel, Azuurwaterjuffer, Ruitjesbovist, Lantaarntje, Wulp, Tapuit

Augustus 2023: Blauwe reiger, Kleine mantelmeeuw, Eider, Kruipwilg, Toch maar mapje Vlieland gemaakt (klaar)

September 2023: Spanje dag 1